Nasze placówki

           posiadamy lokale  z przeznaczeniem na działalność- usługi materialne i niematerialne.