Członkowie

Członkami są pracownicy oraz osoby niezwiązane z pracą w Spółdzielni.