Zarząd

Jednoosobowy Zarząd oraz Pełnomocnik Spółdzielni.