O firmie

Malborska Spółdzielnia Spożywców została założona 24 kwietnia 1945 roku. Pierwsze placówki gospodarcze: sklep spożywczy, dwie piekarnie i zakład rzeźnicki zostały uruchomione 30 czerwca 1945 roku. Miało to kapitalne znaczenie dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb przybywających do zniszczonego miasta osób. Obecna Spółdzielnia od 22 stycznia 1993 roku - Kupiecko-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” jest kontynuatorką swych poprzedniczek, tzn. MSS, PSS „Społem”, PSS O/Gdańsk, WSS Elbląg O/Malbork, PSS „Społem” Malbork.